Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 4A (2019) 10 công nghệ đột phá năm 2019. Tóm tắt   PDF
Cao Thạch
 
S. 2+3 (2014) 10 SỰ KIỆN KH&CN NỔI BẬT NĂM 2013. Tóm tắt   PDF
B KH&CN
 
S. 1 (2014) 10 THÀNH TỰU KHOA HỌC LỚN NHẤT NĂM 2013. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN MẠNH QUÂN
 
S. 1 (2015) 10 THÀNH TỰU KHOA HỌC NỔI BẬT NĂM 2014. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN MẠNH QUÂN
 
S. 1A (2018) 10 thành tựu khoa học lớn nhất thế giới năm 2017. Tóm tắt   PDF
Mạnh Quân
 
S. 1/644 (2013) 10 đột phá khoa học của năm 2012 Toàn văn   PDF
K GN
 
S. 5 (2014) 30 NĂM VẬN HÀNH AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN NHỊ ĐIỀN
 
S. 1+2A (2019) 6 đột phá trong đổi mới cơ chế quản lý hoạt động KH&CN tạo nên thành công của NAFOSTED. Tóm tắt   PDF
Lê Đình Tiến
 
S. 4C (2019) A beads-based biofertilizer containing Bacillus megaterium for cabbage. Tóm tắt
T.M. Quynh, N.T.T. Thuy, T.X. An, N.T. Thom, N.V. Binh, H.D. Sang, T.B. Diep, N.T. Ha, L.T
 
S. 4C (2018) A case study of phytoplankton used as a biological index for water quality assessment of Nhu Y river, Thua Thien-Hue. Tóm tắt
Thi Trang Le, Quang Doc Luong, Thi Thu Ha Vo, Van Tu Nguyen
 
S. 2C (2019) A comparison of PM2.5 and PAHs in ambient air between an urban background site and a background site in Ho Chi Minh city. Tóm tắt
Thi Hien To, Doan Thien Chi Nguyen, Xuan Vinh Le, Huu Huy Duong
 
S. 1C (2017) A design of the universal colorspace converter IP-cores based on field - programmalle gate array. Tóm tắt
Van Nghia Tran
 
S. 2C (2017) A model for thermal conductivity of carbon nanotubes with ethylene glycol/water based nanofluids. Tóm tắt
Trong Tam Nguyen, Hung Thang Bui, Ngoc Minh Phan
 
S. 1C (2017) A new approach for landslide mitigation for sustainable development of the transport sector. Tóm tắt
Van Tien Dinh
 
S. 3C (2018) A study of seasonal rainfall in Vietnam at the end of 21st century according to the Non-Hydrostatic Regional Climate Model. Tóm tắt
Mau Nguyen-Dang, Truong Nguyen- Minh, Hidetaka SASAKI, Izuru TAKAYABU
 
S. 2C (2017) A study of the magnetic properties of LaNi5-xSix alloys and their hydrides. Tóm tắt
Nhan Ba Dam, Van Tuan Chu, Anh Tuan Do, Quyet Thang Le
 
S. 4C (2018) Adsorption of Cr(VI) by material synthesized from red mud and rice husk ash. Tóm tắt
Thi To Yen Nguyen, Phung Anh Nguyen, Thi Thuy Van Nguyen...
 
S. 1C (2017) Advances in reseach on Rotavin-M1. Tóm tắt
Thi Luan Le , Van Man Nguyen, Thuy Huong Nguyen, Duc Anh Dang, Van Trang Nguyen...
 
S. 12A (2019) Aflatoxin - Độc tố nguy hiểm gây ung thư gan. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Kim Vy
 
S. 8 (2014) AGPPS: ỨNG DỤNG KH&CN PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM LÚA GẠO. Tóm tắt   PDF
B KH&CN
 
S. 12B (2019) Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian đến hấp phụ phốt pho trong đất phù sa Đồng bằng sông Hồng. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Thành, Hoàng Quốc Nam, Lưu Thế Anh, Nguyễn Thị Thủy, Lê Bá Biê
 
S. 1+2A (2019) AlphaZero - Nhà vô địch mới về cờ vua, cờ vây và shogi của thế giới. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Việt Anh
 
S. 2C (2018) An efficient [bmim]oh catalysed the condensations of aromatic aldehydes and diethyl malonate. Tóm tắt
Thi Thuy Duy Nguyen, Hoang Phuong Tran
 
S. 5A (2018) An ninh năng lượng ở Việt Nam: Những rào cản và định hướng chính sách. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Giang
 
S. 3C (2017) An overview of petroleum potential and investment opportunities in Southeast Asia. Tóm tắt
Minh Hoang Cu, Khac Hoan Phung, Hai An Le
 
1 - 25 trong số 2221 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>