T. 8, S. 04 (2019)

Quyển 8 Số 04/2019

Tạp chí Khoa học - Học viện Phụ nữ Việt Nam. Quyển 8, Số 04/2019

Mục lục

CÔNG TÁC PHỤ NỮ

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2022 - 2027, TẦM NHÌN 2032: HƯỚNG TIẾP CẬN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN Tóm tắt Không đề
Hà Thị Thanh Vân 2
THỰC TRẠNG QUẤY RỐI TÌNH DỤC ĐỐI VỚI NỮ VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tóm tắt Không đề
Lưu Song Hà 8

CÔNG TÁC XÃ HỘI

TIẾP CẬN GIÁO DỤC VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE - Y TẾ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG DI CƯ RA ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Tóm tắt Không đề
Đoàn Kim Thắng 23
HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM BỊ MUA BÁN TỪ THỰC TIỄN NGÔI NHÀ BÌNH YÊN VÀ TỔ CHỨC TRẺ EM RỒNG XANH Tóm tắt Không đề
Đỗ Thị Thu Phương 35

KINH TẾ, KINH DOANH

VẬN DỤNG MARKETING XÃ HỘI VÀO GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Tóm tắt Không đề
Ngô Thị Hồng Nhung 44
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ NHỮNG THUẬN LỢI, THÁCH THỨC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM Tóm tắt Không đề
Lê Hồng Việt 53

BÀI VIẾT TIẾNG ANH

READINESS OF THE LOCAL COMMUNITY IN MAINTAINING SUSTAINABLE AND INNOVATIVE TOURISM TO MINIMIZE WOMEN’S MIGRATION IN TAMANSARI VILLAGE, REGENCY OF BANYUWANGI – INDONESIA Tóm tắt Không đề
Anugerah Yuka Asmara 61

THÔNG TIN KHOA HỌC

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA BẢO ĐẢM QUYỀN THAM CHÍNH CỦA PHỤ NỮ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Tóm tắt Không đề
Nguyễn Thị Thanh Thủy 79